Bli medlem!

Du får stor chans att påverka vår arbetsinriktning och en viktig roll för att konkret stödja projekten i Ecuador och Bolivia. Kontakta oss för att bli medlem, stödmedlem eller få infobrev om nyheter och evenemang.

För att bli medlem eller stödmedlem i Kawsays vänner skriv ett mail till oss med namn och telefonnummer till kawsaysverige@gmail.com.

Sätt sedan in 20 kr per månad på följande JAKs plusgiro: 406285-7, och i meddelande skrivs Kawsays vänners organisationsnummer: 802461-7980.

Det är viktigt att skriva ett mail till oss när du gör inbetalningen. Hela familjen kan bli medlem för 30 kr i månaden.

 

Leave a Reply