cropped-oruro-1-av-1-6-kopia1.jpg

Projekt: gemensamma produktiva företag

Båda organisationerna Kawsay Ecuador och Kawsay Bolivia deltar just nu i ett projekt om utbildning i ekologisk odling.

Målet med projektet är att:

Utforma och implementera modeller och metoder för ekologiskt jordbruk.

 Stärka småjordbrukares förmåga att komma i direkt kontakt med konsumenten.

 Utbildning för att lära sig traditionella agroekologiska jordbruksmetoder.

För att nå målen genomförs följande aktiviteter:

 Praktisk och teoretisk utbildning i ekologisk och kollektiv odling.

 Uppförande av kooperativt ägda jordbruksföretag.

 Försäljning av produkter och spridning av erfarenheter.

Leave a Reply